Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen

 

Tulostettava versio

 

Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta ja remontoimisesta ja ne ovat yleisesti suositellun hyvän rakennustavan mukaiset. Tarjouspyyntölomakkeen avulla myös saunan hinta selviää helposti.

 

1. SAUNAN PURKAMINEN

Saunan remontoiminen aloitetaan vanhojen rakenteiden purkamisella. Mikäli olet rakentamssa uuttaa saunaa, voit hypätä suoraan kohtaan 2. Ennen kuin aloitat purkutyöt, suojaa ensin saunasta ulos kulkevan reitin lattiapinnat muovilla tai pahvilla. Mikäli olet herkkä pölylle, käytä hengityssuojainta. Muista toimittaa purkujätteet asianmukaiseen jätteen vastaanottopaikkaan. 

2. SAUNAN RAKENTEIDEN KUNNON TARKASTAMINEN

Kun sauna on purettu, tarkista eristeiden, alumiinipapereiden ja teippausten kunto. Korjaa tarvittaessa. Mikäli saunaa on remontoitu aikaisemmin, on mahdollista, että lattiassa on useampi laattakerros. Sen vuoksi on tärkeää tarkistaa, että laatan ja paneelin väliin jää vähintään 20 mm tuuletusrako (ks. detaljikuvat 1 ja 3 alla). Asenna tarvittaessa toinen tuuletusrimakerros.

3. SAUNAN SEINIEN RUNKOKOOLAUS

Saunan rakentaminen aloitetaan seinien runkokoolauksilla. Runkotolppana käytetään yleensä joko 45x45 tai 45x68 mäntyä tai kuusta. Runko koolataan eristeleveyksien mukaisesti. Eristeleveydet vaihtelevat valmistajan mukaan.

 

Saunan runkokoolaus
Seinän runkotolppien asennus 

Seinälle nouseva lattialaatta voidaan kiinnittää joko suoraan seinään (vaihtoehto 1)

saunan rakentaminen

 

 

koolauksen eteen kiinnitettävään vaneriin tai kivilevyyn (vaihtoehto 2)

 

saunan rakentaminen

 

 

tai seinärakenteen alle muurattavaan kivisokkeliin (vaihtoehto 3)

 

saunan rakentaminen

  

4. SAUNAN KATON KOOLAUS

Seuraavaksi koolataan katto. Koolauskorkeus lattiasta saunasta riippuen on 2250-2350 mm. Kattokoolaukset naulataan kiinni runkotolppiin.

 

saunan katon koolaus
Katon koolaus 

5. SAUNAN ERISTÄMINEN

Eristeiden asennus on tehtävä huolellisesti, niin että väleihin ei jää rakoja. Eristepaksuus riippuu koolauksen paksuudesta (50 mm, 70 mm tai 100 mm)

 

saunan eristäminen
Eristeet asennettuna

6. ALUMIINIPAPEROINTI JA -TEIPPAUS

Seuraavaksi tehdään alumiinipaperointi. Ensin paperoidaan katto. Paperi käännetään katon rajasta alaspäin, jotta seinäpaperointi voidaan limittää. Limityksen on oltava vähintään 150 mm. Saumat jätetään suorille seinille, jotta ne on helppo teipata. Lopuksi saumojen teippaus tehdään alumiiniteipillä.
 saunan alumiinipaperointi
Paperia on limitettävä riittävästi


Alareuna paperoidaan sokkelin rakenteen mukaisesti (ks yllä detaljikuvat vaihtoehdoista 1,2 ja 3). 

saunan seinien alareunan paperointi  Alumiinipaperin asennus alareunassa (vaihtoento 1) 

putkien reunojen teippaus   Putkien reunojen teippaus

Paperointi ja teippaukset on tehtävä erittäin huolellisesti, jotta kosteus ei pääsisi rakenteisiin. Kiinnitä erityistä huomiota sähkörasioiden ja putkien reunojen tiiviyteen

 

teippaa sähkörasioiden reunat tiiviisti

Sähkörasioiden reunat on teipattava tiiviisti

 

 

rajapinnat on teipattava tiiviisti

Teippaus tehdään oviaukon reunassa olevaan vesieristeeseen saakka

 

 

valmiiksi paperoitu sauna

Sauna valmiiksi paperoituna

7. SAUNAN KATON RIMOITUS

Paperoinnin ja teippauksen jälkeen rimoitetaan katto. Rimana voidaan käyttää 21x45 tai 30x45. Rima kiinnitetään samaan kohtaan pohjakoolauksen kanssa.

 

saunan katon rimoitus

Katon rimoitus

Seinäriman kiinnitys. Huomioi että seinäriman yläpään etäisyys katossa olevasta rimasta on noin 20 mm.

 

saunan seinien rimoitus

Seinien rimoitus

8. SAUNAN LAUDE- JA KIUASTUKIEN KIINNITTÄMINEN

Kun rimoitus on tehty, kiinnitä laude- ja kiuastuet. Yleensä käytetään tukevaa vaneria tai massiivipuuta.

 

lauteiden tuentojen asennus

Ylälauteen tuenta

 

kiukaan tuennan asennus

Kiukaan tuenta

 

ilmarako tukien ja alumiinipaperin välissä

Huomioi ilmarako tukien ja alumiinipaperin välissä

 

saunan seinät rimoitettuna

Rimoitus ja tuennat asennettuna

 

Kun saunan perustukset ovat valmiit, on aika saunan sisustamiselle. Saunavisionilta saat kaiken tarvitsemasi: saunan lauteet, kiukaat ja saunan valaistuksen. Saunan säännöllinen huoltaminen säilyttää investointisi arvon pitkään. Katso saunan hoito-ohjeet.

9. VALOJEN ASENNUS

Mikäli asennat saunaan kuituvalot, asenna ne seuraavaksi. Kuljeta kuidut haluttuihin kohteisiin katossa tai seinällä tuuletusrimojen alitse. Mikäli kuidut tulevat lauteisiin, ne asennetaan vasta paneloinnin jälkeen.

10. SAUNAN PANELOINTI

Saunan panelointi aloitetaan katosta. Paneloi seuraavaksi seinät. Mikäli paneloit vaakaan, halkaise ylimmän paneelin urospontti pois. Aseta ensimmäinen paneeli naaraspontti alaspäin noin 3-4 mm etäisyydelle kattopaneelista, jotta ilma pääsee kiertämään paneloinnin takana. Kuusipaneeli naulataan perinteisesti paneelin päältä, mutta esimerkiksi tervaleppäpaneeli voidaan naulata myös ns. piilonaulauksella naaraspontin sisäpuolelta. Tällöin naulat jäävät siististi piiloon.

11. KIUKAAN ASENNUS

Seuraavaksi asennetaan kiuas. Noudata kiukaan valmistajan laatimia asennusohjeita.

12. LAUTEIDEN ASENNUS

Lauteet asennetaan lauteiden mukana tulleiden asennusohjeiden mukaan. Saunavisionin laudekohtaiset asennusohjeet löydät täältä.

Design by Mainostoimisto Ilme © Saunavision 2010, All rights Reserved